01 maj, 2010

Att bygga in diskriminering i språket

Det här med jämlikt språk är ett intressant ämne. Jag var nyfiken på något helt annat, nämligen exempel på olika genus på andra språk än svenska, vi har ju neutrum=den och utrum=det. Då hittade jag det här på Wikipedia:

"Yuchi, ett isolatspråk som talas i sydöstra USA, har tio genus varav sex endast används av och om yuchistammens medlemmar. Den genusmarkering man väljer är beroende av könstillhörighet och släktskap hos talare och åhörare. Vidare används tre genus för inanimater och ett genus för både djur och icke-yuchier."

Sex genus för det egna folket, tre för saker och ett för djur och människor som inte är yuchier?? Vilken rangskala! Fast å andra sidan, innan jag läste detta hade jag inte ens hört talas om yuchier ...

1 kommentar:

  1. Om man av nån anledning inte har så mycket kontakt med annat folk än yuchier så behövs det nog inte så många varianter för folk från annat håll...
    Lite som att det inte finns ord för "flygplan" i vissa språk :)
    Men visst... man kan ju undra hur det kom sig att djur och de utanför yuchierna fick samma genus..

    SvaraRadera