30 november, 2014

Snart på bloggen: Kanslisvensk julkalender

Glad första advent! Imorgon slipper vi äntligen den här fruktansvärda tiden som varit november 2014 och kan börja räkna ner till julafton och det återvändande dagsljuset. Ja, det är dags att ta fram sin julkalender. Förra året rimmade vi och tipsade samtidigt om fina julklappar till språknörden. I år tänkte vi hålla oss närmare vår egen vardag, men vi tror att det blir väldigt roligt ändå. Det blir en julkalender i kanslisvenskans anda!

Vi språkkonsulter ägnar en stor del av vår arbetstid åt att reda ut kanslisvenska formuleringar och ordval. Nog orsakar det mycket svordomar och starkt kaffe ibland. Men samtidigt är vi språknördar och kan tycka att det är roligt att leka med kanslispråket. Till exempel fnissar vi åt omformuleringen av det här väldigt vanliga och för årstiden lämpliga ordspråket: "Objekt vilka kamoufleras i en säsongsbetonad kristallisk tillståndsform av H2O blottläggas vid dennas övergång till större molekylär rörlighet." Kan du gissa vilket ordspråk det är? Här hittar du fler ordspråk på kanslisvenska.

Imorgon, den första december, öppnar vi första luckan i vår kanslisvenska julkalender. Varje dag fram till julafton kommer vi att beskriva ett juligt ord på bredaste kanslisvenska. Det blir roligt! Följande dag avslöjar vi vad det var vi krånglade till så hemskt.

Välkommen till vår julkalender!


28 november, 2014

Hämta inspiration från världen utanför - Om en internationell konferens om klar och tydlig kommunikation

Visst är det härligt att gå på svenska språk- och användbarhetskonferenser och få kunskaper, inspiration och bekräftelse. Jag brukar bli alldeles rusig av nya intryck och få en ordentlig energikick i mitt yrkesliv. Men att gå på en internationell konferens är något annat – det ger allt det där, men gånger 100. Jag rekommenderar verkligen alla som arbetar med språk, kommunikation, användbarhet, dokumentdesign och språkvård att någon gång ta sig utanför Sveriges gränser och skaffa ett nätverk och kunskaper från andra delar av världen. Att finnas i ett större sammanhang och få bekräftat att det finns människor över hela världen som jobbar med samma saker som du, som brottas med samma problem som du och som hittar ibland samma, ibland andra lösningar – det är otroligt utvecklande!

Senaste konferensen i Antwerpen, Belgien

Nyligen var några av oss från Språkkonsulterna på IC Clear Clarity som hölls i Antwerpen i två dagar. Sedan avslutade vi med en dag i Bryssel då konferensen samordnades med Clear Writing Award, ett årligt pris som delas ut till någon av översättarna i EU-kommissionen. Konferensen gästades av alla möjliga nationaliteter. Även om Europa, USA och Australien var starkt representerade så fanns där också folk från Argentina, Filippinerna, Hong Kong, Nigeria och Sydafrika. Och alla jobbar med nästan samma saker!

I de här sammanhangen har Sverige länge varit en stark spelare. Vi har ju haft myndighetsspråkvård och språkkonsulter sedan början av 80-talet – på så sätt ligger vi före. Men andra tvingas vara mer innovativa än vi, till exempel Sydafrika som har 11 officiella språk varav alla inte ens har ett utvecklat skriftspråk. Hur kommunicerar man rättigheter och skyldigheter till medborgarna i ett sådant land? Ja inte är det med hjälp av byråkratspråk i alla fall – här gäller bara rungande klarspråk.
I den anglosaxiska världen betonar de till skillnad från Sverige en viktig beståndsdel när det gäller tydlig och klar kommunikation och det är den rent visuella läsbarheten. Jodå visst brukar vi prata om underrubriker, styckeindelning och punktlistor i Sverige, men om man som USA har en stor population som är lågutbildade gäller det att ta till större grepp, exempelvis horisontella linjer, tonade plattor, färger, ikoner och faktarutor. Här har vi en hel del att lära.

I september 2015 arrangeras en internationell konferens i Dublin. Siktar du på att åka? Gör sällskap med oss i så fall. Vi lär bli åtminstone 5-10 svenskar som åker.

Hur går man med i internationella föreningar?

Du behöver inte vara medlem i någon organisationerna för att gå på konferens, men är du medlem har du säkrat att du inte missar något spännande event. Dessutom får du en massa andra fördelar och medlemsavgifterna är verkligen inte höga.

Gå med i Clarity om du arbetar med det juridiska språket. Clarity är ett nätverk bestående av jurister och andra som arbetar med juridiskt språk. Clarity anordnade alltså den senaste konferensen i Antwerpen och brukar organisera en ny vartannat år. De senaste har varit i Washington DC 2012, Lissabon 2010 och i Mexiko 2008. Clarity har ca 600 medlemmar från världens alla världsdelar och det finns fler anledningar än konferensen att gå med. Det finns en svensk avdelning som i och för sig inte är så jätteaktiv, men det fina med nätverket är att medlemmarna själva kan ta initiativ till aktiviteter, möten och rundabordssamtal. Clarity ger också ut en tidskrift Clarity Journal som kommer i brevlådan två gånger om året. Jag själv är svensk representant för Clarity så kontakta mig om du vill bli medlem eller gå direkt via Claritys webbplats.

Gå med i Plain om du arbetar kommunikation, användbarhet, dokumentdesign eller språkvård. Plain har sitt säte i Kanada men har medlemmar från hela världen. De har också ett livligt diskussionsforum där det diskuteras läsbarhet, språkriktighet, begriplighet och texter så att det står härliga till. Du ansöker om medlemskap på Plains webbplats.

See you in Dublin!

24 november, 2014

Det är svårt att veta vad man sjunger!

Språkliga betraktelser kan ibland vara vardagliga, enkla och omedelbara, men ändå fascinera. Jag tänker på hur barn (och en och annan vuxen) sjunger sånger av hjärtans lust utan att tänka så mycket på (eller veta) vad texten betyder. Det säger dock en hel del om hur vårt språksinne och vår hjärna fungerar: när vi inte känner igen ord och fraser, så sätter vi gärna in sådana vi kan istället. Jag minns en liten flicka i en barnvagn som jag hörde i tunnelbanan några dagar efter att Charlotte Perelli vunnit den svenska schlagerfestivalen 1999. Flickan sjöng med stark röst och stor övertygelse:"Du finns i mina drömmar, tusen och en napp!!" Ja, språket kan hänföra även i det lilla formatet!

17 november, 2014

När syndabocken har skulden

En vän till mig gjorde nyligen en språklig spaning angående ordet syndabock. Hen konstaterade att det har hänt något i användningen av ordet - det verkar vara på väg att få en förändrad betydelse.

Den traditionella syndabocken
Ordet syndabock har länge använts om den (eller det) som orättmätigt får skulden för något. Till exempel så här:

  1. Jag blev alltid syndabocken när min lillasyster pallade äpplen hos grannen; hon såg så oskyldig ut så ingen misstänkte henne.
  2. Iran säger att landet gjorts till syndabock för situationen efter 1990, då Irak försvann från marknaden på grund av FN-sanktioner.
  3. Det är lätt att peka ut alkoholen som syndabock när man har gjort något dumt en kväll.

I den här användningen av uttrycket är syndabocken alltså helt oskyldig. Det stämmer bra överens med uttryckets ursprung.

Uttryckets ursprung
Uttrycket syndabock kommer från en kristen sed som beskrivs i Gamla testamentet. Där handlar det, logiskt nog, om en faktisk bock:

"Han skall lägga båda händer­na på den le­van­de boc­kens hu­vud och över den bekänna is­ra­e­li­ter­nas al­la skul­der och brott, al­la de­ras syn­der, och därmed lägga dem på boc­kens hu­vud. Se­dan skall boc­ken föras ut i öknen av en man som står be­redd. Boc­ken skall bära al­la de­ras syn­der med sig ut i öde­mar­ken och släppas lös där ute i öknen." (Tredje Moseboken 16:21-22)

Den stackars bocken får alltså bära iväg människornas synder, och tillsammans med dessa förgås i ökenhettan.

Moderna syndabockar är skyldiga
Numera verkar syndabock användas om alla möjliga personer och företeelser som får skulden får något – även sådana som de faktiskt har gjort något dåligt (och eventuellt förtjänar att utpekas?). I dagspressen finns gott om exempel:

"Han tappade in en boll och blev syndabock efter förlusten mot AIK i måndags."
(DN 8 augusti 2014) Här vet jag förstås inte om spelaren ifråga faktiskt förtjänade att få skulden för hela förlusten, men en viss delaktighet hade han ändå, till skillnad från geten i öknen ...

Syndabockar verkar överlag mest (im)populära på sportsidorna:
"Få har väl missat att VM-festen slutade snöpligt för Brasilien, och som så ofta vid misslyckanden efterfrågas nu syndabockar."

Att uttrycket har fått en ny innebörd blir också tydligt här, där personen vill försvara en företeelse genom att säga att den inte förtjänar epitetet:
"Det finns gott om skadliga beteenden bland ungdomar i USA i dag, men det är väldigt sällan internet som är syndabocken, menar Boyd." (DN 5 augusti 2014)

Det personen vill säga här är att internet INTE bär skulden för de skadliga beteendena. I formuleringen antyds alltså att syndabocken vore den skyldige. Anar jag en trend?

14 november, 2014

Språkrådskrock

När vi skriver i jobbet vill vi skriva så bra texter som möjligt, ur en rad olika perspektiv. När jag granskar texter som andra har skrivit är det framförallt två perspektiv som jag kan hjälpa till med: klarspråk och jämställdhet. Båda perspektiven är viktiga ur demokratihänseende och för att en läsare ska känna sig inkluderad och tilltalad. Normalt kompletterar de här perspektiven varandra, men i ett av mina senaste uppdrag stötte jag på ett intressant problem när de till viss del krockade. Och det vore spännande att höra vad andra tycker!

Det handlade om valet mellan orden förälder och vårdnadshavare. Ur ett klarspråksperspektiv skulle jag förespråka förälder eftersom vårdnadshavare är mer tekniskt och skapar mer distans till läsaren. Det är förstås inte exakt samma sak som vårdnadshavare, men som klarspråksskribenter gör vi ibland små förenklingar som inte har ett exakt ett-till-ett-förhållande med förlagan. Vi kostar på oss att göra sådana förenklingar när det inte påverkar innehållet eller budskapet i stort. 

Men ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv skulle jag säga att vårdnadshavare är mer inkluderande eftersom det inte förutsätter någon särskild familjekonstellation. Jag vill inte exkludera dem som exempelvis inte passar in i familjenormen. Det finns barn vars föräldrar inte är deras vårdnadshavare, kanske är det istället en släkting eller någon annan närstående. En välmenad klarspråksförenkling som förälder skulle kanske lämna dem utanför i en del sammanhang.

Så, vad säger du? Hur ser du på de här orden och problemet när olika perspektiv kolliderar? Har du kanske stött på problemet i något annat språkligt sammanhang?