24 december, 2014

Lucka 24 - god jul!

Dan före dopparedan försökte Erik beskriva julklappar så krångligt som möjligt!

Idag är det äntligen dopparedan och vi hoppas att du har haft mycket nöje av våra besvärliga formuleringar. Vi har haft väldigt roligt när vi skrivit dem! Och sista krångelbeskrivningen kommer här:
För födoändamål framtagen trögflytande vit massa vanligtvis tillverkad av rundkornig Oryza sativa och vätska från mjölkkörtlarna hos Bos taurus, vanligtvis med framträdande arom av Cinnamomum aromaticum och med tillsats av fröet från Prunus dulcis i underhållande syfte. Intages upphettad med pulveriserad Cinnamomum aromaticum, kristallerad sackaros samt vätska från mjölkkörtlarna hos Bos taurus, alternativt nedkyld blandad med lufttillsatt vattenemulsion av fett från vätska från mjölkkörtlarna hos Bos taurus samt fruktköttet från Citrus sinensis.
Vattnas det i munnen nu? En riktigt god jul önskar vi på Språkkonsulterna!

23 december, 2014

Lucka 23

I gårdagens lucka gömde sig ordet Knäck.

Dagens lucka skulle kunna vara författad av en osedvanligt bångstyrig belackare av klarspråk:
Ett kolli som enligt gängse bruk tenderar att placeras under ett exemplar av familjen Pinaceae redan före julafton eller frambringas genom mytisk persons försorg på förut nämnda kväll. Praxis skiljer sig dock åt. Det är brukligt att det yttre är utsirat och det inre efterlängtat. Därvid plägar mottagaren framgå av utsidan, i vissa fall åtföljt av en kryptisk, rytmisk omskrivning av innehållet.

22 december, 2014

Lucka 22

Gårdagens ord var glögg!

Men vad är detta, tro?

Formlokaliserad sackarosbaserad plombextraherare.

21 december, 2014

Lucka 21

Igår hade Anki krånglat till julskinkan ordentligt.

Kan du gissa vad vi har krånglat till idag?

Kryddad livsmedelsfluid, understundom med etanolinslag. Serveras tempererad med attribut såsom fröer av plommonsläktet och torkade frukter med hög sockerhalt.

20 december, 2014

Lucka 20

I går dolde sig en snölykta bakom luckan!

Vad bjuds det på i dag?

Porcusavslutning ingående i på i Lucka 11 nämnd inredningsdetalj med tydlig avsaknad av koppling till varken ideologiska paria i dagens politiska turbulens eller milneiska moatjéer, utan uteslutande för oralt och stämningsfullt avnjutande i för årstiden anpassat sällskap, gällande såväl inmundigande som pers.

19 december, 2014

Lucka 19

Igår hade Susanne krånglat till ordet jultomte!

Vilket ord tror du att jag försöker beskriva här?
Liten toppig byggnad av sfäriska byggelement tillverkade av säsongsbetonad kristallisk tillståndsform av H2O med inredning av en livaktig ljuskälla.

18 december, 2014

Lucka 18

I gårdagens lucka fick ni en omständlig beskrivning av kulprov, vilket för övrigt verkar vara rätt omständligt att utföra. I dag virvlar vi vidare med lucka 18 och nya utsvävningar i kanslisvenskans underbara värld. Häng med!
En gradvis sammansmältning av nordisk hybridfigur och övrig västvärlds tolkning av densamma. Framträder företrädesvis i rödvit mundering samt en i ansiktets nedre del framväxande hårbeklädnad. Färdas gärna, enligt folk- och barnatro, i fordon framfört medelst fyrfota arktiska hjortdjur av släktet Rangifer.

17 december, 2014

Lucka 17

Kanslisvenskan flödade fritt i gårdagens lucka – ska vi tala klarspråk så var det helt enkelt en chanukka-ljusstake (även kallat chanukkia).

I dag har byråkraten gått vilse och hamnat i köket. Vad kan det vara hen vill beskriva här?

Empirisk analys av konfektmassa, där hastig temperaturväxling av massan utnyttjas för att söka åstadkomma en sfärisk form, i syfte att utvärdera om viskositeten är den lämpliga för önskat resultat i slutprodukten. 

16 december, 2014

Lucka 16

Igår var det snöflinga vi var ute efter. Vad tror du gömmer sig här?

En med åtta vertikala hållningsanordningar för belysningspunkter av paraffin försedd inredningsdetalj som används i samband med högtid som firas av grupp med religiös grund i gamla testamentet och som markerar inledandet av högtid till ära av strålning inom den synliga delen av det elektromagnetiska spektrumet. 

15 december, 2014

Lucka 15

I gårdagens lucka bjöd Helena på adventsfika. Kan du lista ut vad som väntar på dig i lucka 15?
Sjärnformad sammansättning av till fast form omvandlad diväteoxid, starkt associerad till den högtid som snart komma skall. Under de senaste åren mer sällan förekommande, dock i mångas minne inpräglad såsom nedåt singlande alternativt yrande.

14 december, 2014

Lucka 14

Kunde du gissa vad Annasara menade med krångelordet i lucka 13? Rätt svar var luciatåg. Här kommer en nytt ord att gissa på:

En till avsevärd hög temperatur upphettad dryck, huvudsakligen tillredd på importerad böna av typen arabica, intages under den i kalendariet uppmärkta perioden med innebörd som avser dröjsmål. 
Svaret får du i morgon.

13 december, 2014

Lucka 13

Bakom gårdagens lucka dolde sig en saffransdoftande lussekatt. Listade du ut det? Bakom dagens lucka döljer sig ett ord med följande kanslispråkliga formulering:

Bestående av mindre eller större ljusbemängd folkmassa i framåtgående riktning i radformad uppställning under pågående sjungen vokalaktivitet. Alltid i vit beklädnad, ofta äv. med röda och bruna inslag.

12 december, 2014

Lucka 12

Gårdagens ord var julbord, men det visste ni väl redan?

Dagens ledtråd är som följer:
Bakverk med inspiration av såväl ljusbringande medelhavshelgon som Felissläktet. Kolorerad och smaksatt med luxuös tillsats.

11 december, 2014

Lucka 11

Gårdagens trassliga lucka innehöll glitter!

Vilken julig företeelse har krånglat till det för sig i dagens lucka?

För säsongsfrosseri anpassad omistlig inredningsdetalj vars beteckning avser såväl dess innehållsliga som funktionella karaktäristika. 

10 december, 2014

Lucka 10

I gårdagens lucka gjorde Mea en omständlig beskrivning av ischoklad. Vad tror ni att jag pratar om i dagens lucka?
Ett, vid solvarvets yttersta gräns, vegetationsomfattande material, ofta utsträckt samt med avsikt att verka ljusreflekterande. Även vid visst ljushögtidsfirande prydande processionsdeltagares trådformiga proteinutväxter.

09 december, 2014

Lucka 9

I gårdagens lucka gömde sig en mumsig struva.

Vad döljer sig bakom dagens lucka?

Kulturellt säsongsbundet njutningslivsmedel av malda bönor från theobroma cacao och vegetabiliskt matfett av torkad frövita. Serveras ofta i stela, kulörta behållare av metalliskt grundämne. Har, trots sin benämning, inget att göra med fryst diväteoxid.

08 december, 2014

Lucka 8

I gårdagens lucka gömde sig en adventsljusstake.

Vad kan det vara vi fiskar efter i dag?

Flottyrkokt bakverk av hård konsistens, typiskt sett tillagat på ett upphettat järn med dekorativ form (vanl. en stjärna). I standardutförandet är ytskiktet täckt av i kristaller av sackaros.

Bonusinfo:
HELVETISKT SVÅRA ATT GÖRA SJÄLV. Köp dem på bageri i stället! (Men undvik de fabriksgjorda, färdigförpackade varianter som säljs i dagligvaruhandeln. De är i smak helt väsensskilda från det hantverksmässigt gjorda originalet.)


07 december, 2014

Lucka 7

Gårdagens ord var julsånger!

Kan du gissa vad den här krångliga formuleringen betyder?

Ställning, vanligtvis av metall eller trä, för livaktiga ljuskällor och eventuella dekorationselement. Används företrädesvis som stöd för nedräkning till årsdagen av en födelse som har stor betydelse för personer med kristen trosuppfattning.

06 december, 2014

Lucka 6

Gårdagens ord var pepparkaka!

Kan du gissa vad denna tillkrånglade beskrivning handlar om?
Vokala, tonala, tematiska yttringar i tiden.

05 december, 2014

Lucka 5

Det vi sökte efter i gårdagens lucka var rött lack. Vilket ord tror ni göms här nedan?
Vanligt förekommande men med mindre god hållfasthet använt byggnadsmaterial för hus av ätbar sort samt framställs även i lämplig storlek för förtäring med hjälp av övre extremitetens ändorgan, då ofta i form av figurer i mänsklig eller animalisk skepnad. 

04 december, 2014

Lucka 4

I gårdagens lucka krånglade Annasara till ordet marsipangris. Vilket krångel! Men vad göms i dagens kanslisvenska gallimatias?
En vid avsevärt tempererad grad trögflytande substans av kulören röd, vilken kan brukas till försegling av kolli. Lämpligheten däri utgörs av substansens benägenhet att anta stelnad karaktär vid minskat värmetillstånd.

03 december, 2014

Lucka 3

Här får du det rätta svaret för gårdagens ord: adventsstjärna!

I dagens lucka finner du följande kanslisvenskt beskrivna ord:

Söt formbar massa i specifik animalisk utformning av partåigt hovdjurs-karaktär.

Vad kan det månne vara ..?

02 december, 2014

Lucka 2

I gårdagens lucka lockade Erik med en adventskalender, vilket säkert flera av er gissade. Men vad göms i dagens kanslisvenska grummel?
Vanligen från ovankant av fönster nedåthängande avbildning av himlakropp, avsedd för spridande av ljus och sannolikt glädje under väntetiden (tidsmässigt sammanfallande med ett antal inledande veckor i den sista i ordningen av årets tolv månader) inför en av en stor världsreligions mest uppmärksammade högtider.

01 december, 2014

Lucka 1

I år har jag fått den stora äran att öppna lucka nummer ett! Kan du luska ut vilket ord som döljer sig bakom denna dunkla formulering?

Redskap med syfte att verifiera den temporala framskridningen i juletid. Typiskt sett är redskapet av sådan beskaffenhet att det är förslutet, men vid öppning utgår oftast någon form av ersättning.