13 september, 2010

Skriv tydligt - annars behöver inte folk betala

Vikten av ett vårdat, enkelt och begripligt myndighetsspråk motiveras oftast med att det är en demokratisk rättighet för medborgare att förstå sina rättigheter och skyldigheter. Men för myndigheter kan det handla om att spara tid och pengar. Det vittnar en händelse i Köping om. En person fick brev om vite från kommunens miljönämnd, men personen tog brevet till Miljödomstolen eftersom det inte gick att förstå. Så här hade kommunen formulerat sig:
Om ett föreläggande finns på fastigheten gällande att åtgärda sitt avlopp är det föreläggandets slutdatum som gäller oaktat tillståndets giltighet.

Säkert glasklart för en byråkrat på kommunen. Men för stackaren som fick hem det i brevlådan? Nej, verkligen inte. Miljödomstolen, med stöd av språklagen, höll med om att språket inte var tillräckligt begripligt, och personen slapp betala vite. Språkrådet tror att vi kommer att få se fler liknande anmälningar med hänvisning till språklagen. Men här på Språkkonsulterna vet vi precis hur myndigheter kan slippa sådana här onödiga och tidskrävande händelser: gör en klarspråkssatsning med hjälp av språkkonsulter!

1 kommentar: