02 juni, 2010

Veikko är blind, Vaxholm blundar

Jag såg en artikel i Aftonbladet för ett tag sedan om finsktalande Veikko som bodde på ett äldreboende i Vaxholm. Han hade glömt all svenska och talade nu bara finska, och hans högsta önskan var att få komma till ett finsktalande äldreboende. Kommunen sa nej. De hade inget sådant boende och ville inte betala för boende i någon annan kommun.

Borde inte språklagen från förra året täcka detta? Där står det att det allmänna ansvarar för att minoritetsspråkstalare ska få använda sitt språk. Nu är väl kanske inte Vaxholms kommun ett finskt förvaltningsområde, men de tillhör ju definitivt det allmänna.

Jag funderade på detta när jag trillade in på Språkrådets kommentar till händelsen. Enligt dem är det uttryckt i lagen att även kommuner utanför förvaltningsområdet ska kunna erbjuda service med personal som kan finska.

Kom igen Vaxholm, ni kan om ni vågar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar