14 oktober, 2010

Obama har undertecknat språklagen!

Det här är tungt: Obama har just undertecknat USA:s nya språklag. Lagen föreskriver de federala myndigheterna att använda klarspråk i viss kommunikation med medborgarna. Läs mer på Center for Plain Language.

1 kommentar: