22 augusti, 2011

Ord 6 vars ursprung du inte kände till: ord

Här pratar vi alltså om ords ursprung eller etymologi (etymologi är för övrigt bildat av grekiskans etymos som betyder verklig, sann, säker och grekiskans logos som betyder lära, sålunda "läran om ordens verkliga betydelse").

Men var kommer själva ordet ord ifrån? Det var ju liksom i begynnelsen, sägs det. Jo, via fornsvenskan (orđ) hittar vi gemensamt ursprung till inte bara vårt ord utan även engelskans word och tyskans Wort. Det finns också släktingar i andra indoeuropeiska språk, bland annat latinets verbum som i sin tur välsignat oss med ordet verb.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar