18 augusti, 2011

Ord 4 vars ursprung du inte kände till: oxe

Ibland säger ord väldigt mycket om vår kultur. Oxe är ett sådant ord. Det är ett ord som man hittar i alla germanska språk och som kommer från det sanskritska ordet uksán. Som betyder "avlare, befruktare". I svenskan har oxe dock länge använts för kastrerade tjurar, som ju inte kan befrukta några kor. Outgrundlig är språkutvecklingen.

Ko då? Det är också gemensamt för de germanska språken och det är inte så mycket mer spännande än att det ursprungligen är ljudhärmande.

1 kommentar:

  1. Bara för att ordet också finns i sanskrit (som svenskan är besläktat med) betyder det inte att det kommer därifrån. På samma sätt kommer inte "hund" från latinets "canis" bara för att orden är besläktade. Sanskrit ses ofta vara något slags "urspråk" för alla indoeuropeiska ord, men det är bara ett indoeuropeiskt språk precis som svenska, litauiska, persiska och hindi. Sedan har det å andra sidan använts mycket för forskning inom historisk lingvistik. Det är snarare så att det urgermanska ordet och ordet på sanskrit stammar från *samma* urindoeuropeiska ord.

    SvaraRadera