19 augusti, 2011

Ord 5 vars ursprung du inte kände till: rubrik

Här är lite spännande språkhistoria för oss som arbetar med texter. Rubrik kommer från latinets rubrica som betyder röd jord, rödkrita eller rödfärg. Det är en avledning av ruber som betyder röd och det är därmed besläktat med både rubin och röd. Men hur kom det att betyda överskrift?! Jo, rubriker i senromerska lagar var rödfärgare. Tadaaa. Etymologins vägar äro ibland outgrundliga, och ofta bär de till Rom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar