03 april, 2013

Ordklasser del 9 – verb

Har du tänkt på hur många av orden i ditt ordförråd som är verb? Som handlar om vad någon gjort eller kanske sagt? Eller hur något är eller varit? Väldigt mycket av vårt språk kretsar naturligt kring vad som händer och vad vi gör. Sisådär ungefär 15–20 procent av språket består av verb, beroende på om det är talspråk eller skriftspråk.

Verben får ofta nya kompisar i klassen
Ordklassen verb tillhör de öppna ordklasserna. De får ofta nya medlemmar till skillnad från de slutna ordklasserna som mycket sällan får nytillskott. Och det är lätt att hitta på nya verb. Jag gör det ofta av bara farten för att beskriva något jag gör just för stunden, i ett visst sammanhang. Men det är sällan som de där tillfälligt påkomna verben lever kvar och återanvänds i mitt språk. De blir bara ett medel för mig att beskriva en handling för stunden.

Jag zlatanerar och henifierar
I Språkrådets nyordlista för 2012 finns några nya verb, till exempel henifiera, spelifiera och zlatanera. Undrar om något av dessa ord kommer att fastna och etablera sig i språkbruket? För mitt personliga språk ligger både zlatanera och henifiera bra till, eftersom jag har behov av dem. Båda fyller funktionen att sätta ord på sådant jag vill berätta om och behöver beskriva. Det ena gör jag främst på hemmaplan och det andra på jobbet. Gissa vilket?

(Om du undrar över vad orden betyder kan du ta reda på det på Språkrådets webbplats.)

Verb på rad blir dikt
Och till sist, som en avrundning på det här inlägget om verb och på hela vårt ordklasstema, kommer dagens verbdikt:

Se, vinka, springa
mötas, kramas, le
skiljas, vinka, gråta.
Hoppas. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar