08 april, 2013

Klarspråk del 1 - Vad är klarspråk?

I april kommer vi att bubbla om klarspråk här på bloggen. Det är ett kärt begrepp för oss språkkonsulter, och vi pratar ofta om det både med kunder och varandra. Men, vad menar vi egentligen med klarspråk? Det får du lära dig mer om, om du hänger med i april.

Klarspråk - vad är det?

Att tala klarspråk betyder att säga sin mening utan omskrivningar och krusiduller. När USA:s president Obama i mars i år besökte Israel berättar Utrikespolitiska institutet att han talat klarspråk i sitt tal. Klarspråket innebar i korthet att "det blommiga bildspråket" var borta, och i stället kryddades talet av konkreta exempel och entydiga formuleringar. Det var en stor succé.

Och i överförd betydelse betyder det samma sak när vi använder begreppet i vår verksamhet. Det handlar då om att förmedla ett budskap på ett så rakt och tydligt sätt som möjligt, varken mer eller mindre. Inga krångliga omskrivningar, inget rysch och inget pysch, bara ett klart och tydligt språk.

Klarspråk är standard på svenska myndigheter

Inom myndighetsvärlden är klarspråk ett etablerat begrepp sedan länge, och har en väl avgränsad betydelse. Utgångspunkten är den demokratiska tanken att alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som står i texter som skrivs av myndigheterna. De ska uttrycka sig på ett språk som inte skymmer innehållet med onödiga preciseringar, krångliga meningar eller alltför ovanliga ord. De ska använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk, som det står i språklagen.

Myndigheter kan till och med få en utmärkelse om de jobbar duktigt med klarspråk: klarspråkskristallen som delas ut av Språkrådet i maj varje år. Undrar vem som vinner i år!?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar