12 april, 2013

Klarspråk del 3 – klarspråkstestet


Ett användbart verktyg för många som arbetar med texter och skrivande är klarspråkstestet. Testet hjälper dig att ta reda på hur begriplig din text är. Dessutom får du hjälp att se vad som ökar och vad som minskar begripligheten, och hur du kan bearbeta texten. Testet finns i två varianter; ett för beslut, brev och liknande kortare texter samt ett för rapporter och längre texter.

Du gör testet genom att besvara på 31 stycken olika frågor med svaren ja, nej eller tveksamt. Testet är indelat i följande olika delar: 

  • Tonen i texten 
  • Innehållet 
  • Dispositionen 
  • Rubrikerna 
  • Textens olika delar 
  • Styckena och sambanden 
  • Meningarna 
  • Orden och fraserna 

När du har svarat på alla frågor får du ett omdöme om varje del för sig tillsammans med tips om hur du kan bearbeta din text för att göra den mer begriplig.

Prova gärna nästa gång du känner dig osäker på om din text är begriplig eller inte. Du hittar klarspråkstestet på www.sprakradet.se/testet. Lycka till!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar