02 januari, 2014

Hur blir språkåret 2014?

Det gångna språkåret präglades av ett hejdundrande intresse för språk och språkfrågor. Som vanligt tyckte de flesta att nyordlistan som vi skrev om i senaste Språkbrevet var kul och intressant med nyord som speglade samhället i stort, till exempel selfie, budgetstup och rutkod. En annan av förra årets stora händelser var Språkkonsulternas JO-anmälan mot PRV för brott mot språklagens paragraf 11, som väckte stor mediauppståndelse under en vecka i augusti.

Men vad kan vi vänta oss av 2014, då? Det här är vår förutsägelse:

  1. Naturligtvis kommer vi att få en hel hoper nya svenska ord, i synnerhet sådana som myntas i valretoriken. 
  2. Vi är också säkra på att myndigheters och företags medvetenhet om språkets betydelse för varumärket ökar stadigt. Och förhoppningsvis kan vi blåsa ny glöd i debatten om myndigheters kommunikation med enskilda. 
  3. Vi tror också att episkt blir det förstärknings- och värderingsord som ökar mest i användning under 2014.
  4. I juni examineras ytterligare en kull språkkonsulter (nummer 17 i ordningen) från Stockholms universitet.
  5. I november håller Clarity en internationell konferens i Antwerpen, Belgien som kommer att ha starkt fokus på en ny forskarutbildning  i tydlig kommunikation som motsvarar och har inspirerats av den svenska språkkonsultutbildningen. Projektet IC Clear avslutas den 31 december.
Så hjärtligt välkommen till 2014! Vi ser fram emot allt - både ovanstående förutsägelser och alla språköverraskningar som året kommer att bjuda på!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar