15 november, 2013

Vad är användbarhet?

I veckan var det internationella användbarhetsdagen. På Språkkonsulterna sätter vi förstås vår egen prägel på användbarhet och menar att det inte bara gäller apparater och lokaler. Vi vill helt enkelt dra vårt strå till stacken genom att vidga begreppet till att gälla även information och kommunikation.

För min egen del kopplar jag intuitivt ihop användbarhet med myndighetstext, offentlighetsprincipen och demokratibegreppet. Att de tre hör ihop håller nog de flesta med om: det är demokratiskt att myndighetstexter är offentliga. Annars kunde ju myndigheterna hålla på med lite vad som helst utan att vi visste om det.

Frågan är hur väl det stämmer med offentlighetsprincipen om jag kan begära ut ett myndighetsbeslut eller läsa en myndighetsföreskrift på webben, men inte begriper ett jota. Hur demokratiskt är det? Och, hur användbar är texten?

Så tänker jag om användbarhet. Hur tänker du?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar