20 mars, 2013

Ordklasser del 5 - pronomen

Tack och lov att vi har pronomen! Ord som kan användas istället för substantiv eller egennamn (pronomen betyder ju istället för namn). Det finns en mängd olika pronomen med olika specialfunktioner som personliga, possessiva, demonstrativa, reflexiva, relativa och reciproka, men det är väl pronomenets förmåga att ersätta andra ord som är dess största förtjänst. För det är en funktion som vi verkligen har nytta av i en text och när vi talar. Man brukar säga att det inte finns mer än några hundra pronomen i det svenska språket, men ändå kan de utgöra en femtedel av orden. Slutledning: vi behöver våra pronomen!

Tänk till exempel om jag skulle ha skrivit de sista två meningarna ovan i en värld utan pronomen. Jag hade inte kunnat börja med Man brukar säga ... eftersom man är ett pronomen. Vad skulle jag då ha skrivit istället? Svenskarna brukar säga ...? Kreti och pleti brukar säga ...? Mats, Susanne, Henrik, Ingrid, Sara, Anki, Kristina, Helena, Helena och Annasara (jag och mina kolleger) brukar säga ...?  I det här sammanhanget var det praktiskt att kunna använda det mer generaliserande pronomenet man.

Jag hade inte heller kunnat skriva Slutledning: vi behöver våra pronomen! Vi är ju ett personligt pronomen, och vad skulle jag ha skrivit istället? Människorna på jorden? Svenskarna? Herr och fru Johansson på Tomtebogatan?

Jag kunde inte heller ha skrivit våra, eftersom det ju är ett possessivt pronomen. Och hur hade meningen blivit då? Slutledning: svenskarna behöver svenskarnas pronomen! Minst sagt lite styltigt. Ja, barnsligt rentav, för barn kan ju inte riktigt använda pronomen. Totte vill ha Tottes hink och Tottes spade, kan man höra ett barn säga och vi drar på munnen åt telningens språkliga omognad.

Om man som vuxen uttrycker sig på det sättet så blir det problem. Om jag på en anställningsintervju säger: - Mats tycker att Mats kompetens på språkområdet är en av Mats största meriter, så tror jag att intervjun tar slut i ett huj.

Nej, tack och lov att vi har pronomen! Så att vi kan skriva och tala på ett smidigt och ekonomiskt sätt som inte tröttar läsaren och lyssnaren i onödan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar