14 mars, 2013

Ordklasser del 3 - Den svåra ordklassen


Nästa fredag den 22 mars håller vi föreläsningen Grammatik för blåbär på Kulturhuset i Stockholm. Föreläsningen är ett gratisseminarium för alla som känner att de har glömt alla gamla skolkunskaper i grammatik.

Svårförklarad ordklass

Under mitt arbete med att lägga upp föreläsningen Grammatik för blåbär blev det uppenbart att adverb är den mest svårförklarade ordklassen. Den har inga självklara kännetecken för böjning eller användning och har snarare en tendens att bli en slasktratt för sånt som inte hör hemma någon annanstans.

Adverb har blivit lättare på senare tid

Men det har faktiskt blivit lättare numera att klassificera adverben. Tidigare räknade man nämligen vissa ord med samma funktion som adjektiv till ordklassen adverb och det gjorde att det blev svårt att skilja på adjektiv och adverb. Men nu har man börjat beteckna sådan ord som adjektiv istället, till exempel långsamt i Hon reste sig långsamt eller vackert i Huset låg vackert som adverb. Själv tycker jag att det gör det hela mycket lättare. Vi behöver inte längre fundera så mycket på om ord som bestämmer substantiv är adjektiv eller adverb utan kan istället tänka: Adverb sådana ord som blir över, till exempel aldrig, lagom, faktiskt.

P.S. Du kan fortfarande anmäla dig till Grammatik för blåbär.

2 kommentarer:

  1. Det synsättet på adjektiv som används i adverbiell funktion har jag undervisat om och propagerat för i minst 30 år. Det är helt klart att begreppet adverb blir mer lätthanterligt om man tar bort de adjektiv som används adverbiellt från ordklassen adverb. Men det finns en pedagogisk utmaning med detta: Vi måste kunna förklara varför det på engelska måste läggas på -ly och på romanska språk -ment(e) på adjektiv vid vissa tillfällen. Att se jämförelser med andra språk och därmed förstå nyttan av grammatikkunskaper är ju oftast för eleverna den största drivkraften till att lära sig den grammatiska terminologin och att förstå grammatiken. Den smarta eleven upptäcker snart att det egentligen inte finns ett egenvärde i att känna igen t.ex. adverb.

    Det är inte heller helt problemfritt att säga att alla ord som inte platsar i någon annan ordklass är adverb. Ta t.ex. ord som många/mycket, hel,ja, nej, lite m.fl. som för många är ytterst svårdefinierade.

    SvaraRadera
  2. Kloka synpunkter, Gerhard! Och visst håller jag med om att det är förenklat att säga att adverb är allt som inte hör hemma någon annan stans, men ibland är det är just konsten att förenkla det komplexa som väcker intresset hos människor.

    SvaraRadera