18 mars, 2013

Ordklasser del 4 – prepositioner


Prepositioner är oböjliga ord som vi använder för att beskriva olika förhållanden mellan personer, platser, saker, ofta positioner i rum och tid; ord som till exempel , runt, före efter, till eller med. Ordet kommer från "pre", som betyder "framför", och "position".

Prepositioner är ofta del i en prepositionsfras, där prepositionen är huvudord och följs av en så kallad rektion. Rektionen är ofta en nominalfras (ett substantiv eller en substantivfras) men kan också vara en infinitivfras eller en bisats, som i exemplen nedan.

Vi vägrar äta restaurang.
Vi är trötta att äta överhuvudtaget.
Vi överlever genom att vi tar tillvara andlig energi inom oss.

En överordnad kategori till prepositioner är adpositioner som är en gemensam benämning på prepositioner, postpositioner och cirkumpositioner. En del adpositioner kan användas som både pre- och postpositioner,  till exempel runt och om (en gång om året eller året om). Exempel på cirkumpositioner är en meter när, för ett år sedan eller för min skull. Svenskans adpositioner är mestadels prepositioner, men i till exempel japanskan finns bara postpositioner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar