21 februari, 2013

Modersmål – del 6

Hurra, i dag är det internationella modersmålsdagen!
Modersmålsdagen utsågs som en internationell dag av UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation) 1999 och sedan år 2000 har 21 februari firats som den internationella modersmålsdagen över hela världen för att öka medvetenheten om språklig och kulturell mångfald och flerspråkighet.

Här i Sverige uppmärksammas dagen på olika sätt runtom i landet. I Umeå uppmärksammar man till exempel den flerspråkighet som finns på förskolor och skolor och under veckan pågår olika aktiviteter på förskolor och skolor. Bland annat besöker modersmålslärare SFI-skolan, (svenska för invandrare), i Umeå för att möta föräldrar till barn med annat modersmål och berättar om vikten av att hålla modersmålet levande. Och i Trollhättan firar den så kallade Modersmålsenhetens lärare den internationella modersmålsdagen tillsammans med elever varje år på olika sätt. Bland annat med utställningar av elevers arbete under läsåret. Det kan vara illustrerade berättelser och sagor, temaarbeten, poesi och annat som man arbetat med under läsåret.

Det talas uppskattningsvis omkring 150 olika modersmål i Sverige. Det finns ingen riktig statistik på hur många talare det finns inom varje språk men förutom svenskan som har ungefär 8 miljoner talare är finska (235 000 talare), serbokroatiska (113 000), arabiska (93 000) och kurdiska (66 000) har flest modersmålstalare men det finns även många talare av spanska, tyska, persiska, polska, albanska, somaliska, grekiska och många, många fler språk.

Det är viktigt för varje människa att få möjlighet att använda och bli bra på sitt modersmål – en rättighet som är självklar för många, men långt ifrån för alla. Forskningen visar dessutom att invandrarbarn som får mycket undervisning på sitt modersmål klarar sig bättre i skolan, och de blir ofta också bättre på svenska.

Så kom loss alla modersmålstalare från Ale stenar till norra Lappland:
Fira internationella modersmålsdagen riktigt ordentligt i dag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar