22 december, 2010

Språkrådet bestämmer inte över språket

En vanlig missuppfattning är att Språkrådet, Sveriges språkvårdsmyndighet, bestämmer över hur vi får och inte får skriva. Så är det inte, och det kan nätets rättstavningskontroll intyga. Det kan nämligen inte stava till Språkrådet utan vill särskriva det eller infoga ett bindesstreck. Om Språkrådet verkligen hade bestämt över språket hade de nog slagit fast att deras namn inte är en felstavning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar