27 december, 2010

Språkfrågor genererade 240 kronor till Stadsmissionen

Den som ställde en språkfråga på vår Facebook-sida mellan lucia och julafton hjälpte till att skänka pengar till Stadsmissionen. I vår julkampanj skänkte vi nämligen 10 kronor för varje fråga till Stockholms hemlösa. Nu är julen över och vi summerar frågorna: 23 frågor plus en till som liksom smugit sig in i kommentarerna. Det genererar alltså 240 kronor. Tack alla ni som frågat och diskuterat, och värm gärna upp inför nästa kampanj. Här är frågorna, svaren hittar du på Facebook.

 1. Fråga: Varför heter det "varför" och inte "vadför", då detta faktiskt är vad man oftast undrar?
 2. En till: Vad styr att vissa länder blir -iet och andra -ien på svenska? Jämför t ex Mongolia/Mongoliet med India/Indien.
 3. Har ni bra översättningar av följande ord på lut: advocacy, facilitator, mainstreaming, accountability?
 4. Knappt/knappast är väl ändå inte synonymer och kan bytas ut hipp som happ? "Knappt" innebär "nästan inte" (jag blev så glad att jag knappt kunde andas) medan "knappast" innebär "absolut inte" (det är knappast troligt att Fredrik Reinfeldt tar över Mona Sahlins ministerpost). Ändå ser jag orden användas synonymt med varandra i tryckta texter av alla de slag och undrar om de en gång var synonyma med varandra, därefter upphörde att vara det och nu har blivit synonymer igen. Bör jag anmärka på (miss)bruket när jag hittar det under ett korrekturläsningsarbete eller är betydelseförskjutningen nu ett faktum vi får leva med?
 5. Hej! Vilket är ert favoritord?
 6. Varför heter det "Lätt som en plätt?" :)
 7. Har ni något roligt exempel på särskrivning? :) typ Elgigantens kassa personal...
 8. Hur skulle ni översätta ordet Empowerment? - är det ett substantiv eller ett adjektiv? Och hur översätta empower? Jag vet att orden används i svenskan, och får små kliande knottror när jag ser det :-) men får inget grepp om hur man ska handskas med böjningar och tempus. Hur böjer man ett ord som empower, om man stoppar in det i svenska språket som det är??
 9. Vad heter en duell med tre deltagare? Triell?
 10. Jag skriver själv "kollegor", men ser överallt att folk skriver "kolleger" med -er på slutet. Vilket är egentligen korrekt? (Jag tycker -er-sluten, som finns på fler ord, är "stockholmska"!)
 11. En bonusfråga: jag avslöjar troligen min ålder nu, men när jag lärde mig geografi hette det "Somalien". Idag säger "alla" (åtminstone på TV) "Somalia". Vad hände? Vilken form är rätt? Själv tror jag det är kontamination från engelskan. Men -ien i slutet på landsnamn är ju fortfarande vanligt (Belgien, Italien) så varför byter vi på ett land och inte på alla?
 12. Jag undrar om man kan hitta en tidpunkt då vi slutade försvenska namn på andra länder. I mitten på 1900-talet blev ett antal afrikanska länder självständiga, och då ändrade vi inte Nigeria till Nigerien eller Tanzania till Tanzanien. I Sydamerika har vi Brasilien (känt i Sverige sedan 1500-talet), men Bolivia och Columbia (namngivna på 1800-talet). I USA har vi Kalifornien, men Virginia (fast i en gammal vistext kallas det Virginien). Tendensen verkar uppenbar.
 13. Skulle ni säga att det finns ett ord som heter "tjoflöjt"?! Vad skulle betydelsen i så fall vara? Synonym?
 14. En fråga som twitterspråkrådgivningen gick bet på idag: Kan trekamp vara både en kamp mellan tre personer och en mångkamp med tre grenar? (Jfr tvekamp vs femkamp)
 15. Vilket ord är tidstypiskt för 2010?
 16. Vilken felstavning är det vanligast att vi gör?
 17. Ny fråga: Varför säger man: Sjutton gubbar! Elller: Det var som sjutton. Vart kommer det ifrån?
 18. Finns det ett lättbegripligt uttryck för det klämkäcka periodicitet? Jag har försökt mig på regelbundenhet, men det känns bara marginellt bättre. Eller skulle ni kunna ta och uppfinna ett, tack? (Hur ofta? blir inte riktigt konsekvent uttryckt i sitt sammanhang.)
 19. Betrakta följande meningar: "Påtande i sin trädgård mår han som bäst. Påtande roar honom." Det första "påtande" är vanligt presens particip, medan det andra torde vara gerundium, som väl egentligen inte finns i svenskan. Fråga: kan/får man skriva som i andra meningen, eller måste man övergå till infinitiv för att ha ryggen fri?
 20. I SAOL står det "en racket". Men jag säger nog hellre "ett". Hur gör ni?
 21. En fråga som det twittrades om igår: Om man flyttar fram ett möte, lägger man det då tidigare eller senare i tid? Och om det även kan vara tidigare - vad relaterar man då "fram" till?
 22. Indiansommar kommer ju av engelskans "Indian summer". Är det indier eller rödskinn? Och varför?
 23. Är det frågelåda fram till, eller till och med, julafton? ;-) Undrar över ordet ultimat... Allt oftare används det där jag tycker att det korrekta ordet skulle vara optimal. Vad är skillnaden (och likheten) mellan begreppen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar