27 februari, 2012

Hen på riktigt

DN.se har den 21 februari en artikel med rubriken 800 000 år att bygga Death Star i Stjärnornas krig. (http://www.dn.se/kultur-noje/800000-ar-att-bygga-death-star-i-stjarnornas-krig) I artikeln använder skribenten det könsneutrala ordet hen när han hänvisar till en person som skrivit en kommentar till en artikel i samma ämne i Ny teknik på nätet. Anledningen var kanske just att personen skrivit under sitt inlägg med en signatur som inte avslöjade om personen - om hen - var en man eller kvinna.

Därefter följer 79 kommentarer till artikeln och många av dem handlar om att journalisten använder hen. Någon protesterar vilt och tycker att bruket är idiotiskt. Någon annan tycker att ordet just i ett sådant sammanhang är bra eftersom inläggsförfattarens kön ju inte spelar någon roll för diskussionen. Artikelförfattaren skriver i en egen kommentar att valet av hen var hans eget beslut, inte något ställningstagande från DN:s sida.

Det var länge sedan ett formord som pronomenet hen tog sig in i ett modernt språk och blev kvar, så dess framtid är väl oviss, men man kan inte komma ifrån att det fyller en uppenbar funktion när en persons kön är ointressant eller, som i detta fall, okänt. Man slipper som skribent söka krystade omskrivningar av typen han/hon, personen eller vederbörande.

Jag tror vi önskar hen lite lycka till, utan att för den skull sia om ordets framtid i svenskan eller ta ställning i frågan. Den som lever får se.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar