22 april, 2014

Juridiskt språk i förändring?

Många är vi som förknippar det juridiska språket med svåra ord och onödigt krångliga formuleringar. (Det är inte för inte som Svarta listan togs fram...) Men så måste det inte vara! Vi språkkonsulter jobbar hårt för att göra begripligt språk till en självklarhet på alla områden. Och vi är inte ensamma!

Nu går Jönköpings tingsrätt går i bräschen för ett enklare juridiskt språk. Under de kommande veckorna kommer de att intervjua personer som har fått sina domar upplästa för sig, och utreda vad som gör att någon förstår domen eller inte. Syftet är förstås att på sikt öka begripligheten i domarna. I just det här projektet handlar det  alltså om muntliga domar, men man kan ju hoppas att undersökningen och förbättringarna kommer att leda till förändring även av skriftspråket.

Som juristen Dona Hariri poängterade i en intervju i P3 i dag: "Juridik i sig är inte komplicerat alls; det går att bryta ner i små delar och förenkla avsevärt." Det handlar om att våga släppa taget om de gamla traditionerna och se vikten av att vara begriplig för att vinna förtroende.

Om du vill veta HUR du kan skriva både juridiskt korrekt och begripligt, eller om du bara är nyfiken på hur det juridiska språket håller på att utvecklas, tycker jag att du ska passa på att anmäla dig till Språkkonsulternas after work på måndag. Där blir det kunskap och konkreta tips, mingel och pinxtos. (Vet du inte vad pinxtos är? Ytterligare en anledning att komma!)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar