17 mars, 2014

Verb som slutar på s

Nu när det bara är några dagar kvar till Grammatikdagen 2014 tänkte jag ge dig lite grammatiskt finlir som du kan ta upp till fikat på fredag.

Säkert har du tidigare hört oss prata om om passiva verb som en verbform som man ska vara lite försiktig med. Formen är överanvänd i myndighetsspråk och bankspråk och ställer till problem för läsaren eftersom den inte ger information om vem som agerar. Passiva verb är lätta att känna igen eftersom de alltid slutar på s.

Så här kan det se ut, till exempel:
- Det skrivs alldeles för många passiva verb på den här myndigheten!
- Ja, det borde åtgärdas!

De passiva verben gör att ingen behöver ta skulden - eller ansvaret.

Reciproka verb

Vi brukar alltså varna för verb i s-form, och rekommendera ett mer "aktivt språk". Men det finns ytterligare några verbformer som slutar på s utan att de för den skull är passiva. Den första är den reciproka formen. Jo, den heter så. Den har med ömsesidighet att göra. Den kan vi använda för att markera att det är flera personer som agerar ömsesidigt i någon handling, till exempel de pussas, barnen turas om eller boxarna boxas. Eller:

Språkkonsulterna kramas på arbetstid! 


Deponensverb

Sedan har vi en liten grupp med verb som får s på slutet utan att vara passiva eller reciproka. Det är de så kallade deponensverben - de ser ut som passiva verb men "beter sig" inte som sådana när de står i en mening. (Ungefär som att lejon liknar katter men inte riktigt beter sig likadant när de hamnar i samma rum som en gasell.)  Deponensverben är inte många, men desto roligare är det att känna till gruppen. En lustig detalj är att de ofta har med kroppsfunktioner att göra: jag andas, löparen svettas ... Att ett verb är ett deponensverb kan du känna igen på att det inte har någon aktiv grundform som slutar på a. (Jag kan inte *anda.) Ett sista exempel:

Jag hoppas att de har förstått nu!

Vad har man för glädje av att känna till det här då? Tja, förutom att grammatisk terminologi alltid ger dig redskap att analysera och prata om språket så har du med just den här kunskapen möjlighet briljera och imponera på dina samtalspartner på fredag när det är Grammatikdagen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar