13 mars, 2014

Vem som helst kan bli agent!

Det finns en satsdel som kallas agent (eller agentadverbial om man ska vara petnoga). Agent kan vem som helst bli som agerar i en passiv sats. I tidningsrubriken Inbrottstjuv greps av granne är det grannen som är agent.

Nu är det så att agenten kan utelämnas i svenska språket utan att meningen blir grammatiskt felaktig, och det gör också många skribenter. Det leder till att en text "avfolkas", eftersom den som skriver inte berättar vem som gör något i meningen. Utelämnar man agenten skulle exemplet ovan bli bara Brottsling greps, och den stackars läsaren hade stått där och undrat vem som egentligen gjort detta gripande. En text utan folk blir tråkig i längden.

Ett sätt att komma ihåg det här med agent är att lägga följande exempelmening på minnet:
Symaskinerna säljs av herr Bergström.

I det fallet är det väl särskilt uppenbart att herr Bergström är agent.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar