13 september, 2012

Words korrekturöga har dålig syn

Visst är det praktiskt med stavningskontrollen i Word, men som alla vet ska man inte lita på den fullt ut. Missar man t.ex. L:et i det engelska ordet public får man ingen rödmarkering eftersom man ändå bildar ett korrekt ord. Jag har hört historier om några Europaparlamentsledamöter som kan vittna om blir det otroligt fel ändå.

Men t.o.m. Word har visst svårt att upptäcka något av det svåraste i stavfelsväg i en korrekturläsning, nämligen dubbla stavelser. I dokumentet jag hade uppe nyss såg inte Word något fel i ordet individider. Vilken tur att mitt mänskliga öga kunde upptäcka det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar