18 juni, 2012

Dubbeltydighet – grammatikproblem nr 5

Dubbeltydiga ord ställer ibland till problem i texter. Oftast förstår man ju av sammanhanget vad betydelsen ska vara men många gånger får man stanna en stund i läsningen för att tänka efter vad som menas. Det lilla ordet är ett exempel på ett sådant ord, när det används som bisatsinledare. Det kan ju då betyda både när och eftersom. Det användningssätt som kan störa läsningen är när läsaren inte vet vilken betydelse det är.

Läs till exempel de här meningarna:
Då saldot på ditt konto understiger 100 kronor, måste du sätta in mer pengar.
Då jag fyller år, skulle jag gärna vilja bli bjuden på middag.

Är det då som i när eller då som i eftersom?  För tydlighetens skull är det alltid bättre att skriva när eller eftersom istället för .

Oftast stöter man på i kausal betydelse, det vill säga i stället för eftersom. Och då finns ju också argumentet att är mycket kortare än eftersom och går fortare att skriva. Men jag brukar läsa högt för mina barn ur Harry Potter-böckerna och där har översättaren i princip rakt av, vad jag har kunnat se, översatt alla temporala bisatsinledare med , alltså i stället för när och då kan det ju inte direkt vara för att är så mycket kortare än när. Som den självsvåldige högläsare jag är, så ändrar jag alltid till när i alla fall när jag läser.

Rent stilistiskt är formellare än både när och eftersom och man hör det ju sällan i talat språk. Om du till äventyrs vill vara lite formell men ändå undvika dubbeltydighet, kan du ta steget fullt ut och i stället för eftersom välja de ännu mer formella varianterna emedan eller enär. Eller varför inte alldenstund, förty att eller ity att.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar