24 oktober, 2011

Ungdomsspråket är lite eljest

Ungdomsspråk - då tänker väl de flesta på internetförkortningar, talspråkligt skriftspråk och slanguttryck. Ett slarvigt språk som utarmar vår vackra svenska, enligt många äldre. Men enligt forskaren Christina Ramberg finns det ett annat slags ungdomsspråk, och det är raka motsatsen till meningar av typen "tja, ska vi cs senare lr?" (hej, ska vi ses senare eller?). Hon har undersökt juristers språk, och det visar sig att när juridiska texter är krångliga och svårbegripliga är det ofta de unga som är boven. DN har skrivit en notis om undersökningen.

Ramberg har kommit fram till att de yngre juristerna oftare använder ett svårbegripligt fackspråk, med krånglig meningsbyggnad och ålderdomliga ord, som eljest och ehuru. Tidigare undersökningar av juridiskt språk har visat att det främst är meningsbyggnaden som gör att texterna upplevs som obegripliga, även om ålderdomliga ord givetvis spelar roll. Läs mer i den här artikeln (tyvärr inte tillgänglig på nätet).

Men hur kan det vara så här? Det är väl ungdomarna som har det modernaste språket, hur kan det komma sig att det är de som skriver allra krångligast? Det handlar helt enkelt om att juriststudenterna gräver ner nosen i texter fulla av ålderdomliga ord och meningar, och när de sedan släpps ut i arbetslivet har det krångliga språket blivit helt normalt för dem. De använder dessutom det nya språket för att förstärka sin yrkesidentitet. De erfarna juristerna har rutin som gör att de tryggt kan uttrycka sig begripligt utan att känna att de förminskar sin yrkesidentitet. Inte bara Ramberg konstaterar detta, utan även Ann Blückert i sin avhandling från 2010. Blückert menar också att lärarnas språkutlärning har stor betydelse. De blivande juristerna "får lära sig att juridisk svenska är ett nytt språk".

Utvecklingen går trots detta framåt, eftersom fler och fler inser vikten av att kommunicera på ett sätt som medborgarna förstår. Och snart kommer det dessutom en skrivguide för jurister som vill veta hur man uttrycker sig begripligt utan att förändra den juridiska betydelsen. Håll utkik här!

3 kommentarer:

  1. Fast inte bara juridikstudenter utan även andra yngre "syndar" på det viset.

    SvaraRadera
  2. Om man är intresserad av det juridiska språket kan man bli medlem det internationella nätverket Clarity, vars ca 1000 medlemmar vill verka för ett tydligt och klart juridiskt språk. Välkommen!

    SvaraRadera
  3. Nä, det är inte bara juridikstudenter. För mer än tio år sedan praktiserade jag på PRV och fann att nya patentingenjörer skapade sig "mallar" där de samlade fraser och uttryck från äldre utlåtande och gjorde dem till sina. På så sätt konserveras ett sätt att skriva som emellanåt är långt ifrån funktionellt.

    SvaraRadera