25 februari, 2010

Skytte om det finländska glorifierade ljusbadet

Göran Skytte uttalar sig något nedsättande om svensk språkvård i en artikel i svenskan. (Något som också kommenteras i bloggen Stil och struktur.) Han anser att för få verkar bry sig om det svenska språket här hemma. Och att språkvården på sina håll bara är en hobby för kufar.

Han diskuterar emellertid främst det talade språket, och han erkänner sin idealiserande hållning av språkbruket i det svenska Finland. Men att på fullaste allvar mena att de har lyckats behålla något av "det svenska" som vi håller på att förlora gör mig skeptisk.

Det är samtidigt en intressant diskussion som lyser igenom Skyttes rader. Kan det vara så att vi i Sverige håller på att tappa olika språkliga stilvärden till förmån för det mer pragmatiska språkbruket?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar