26 februari, 2010

Alla dessa hybridstycken...

Jag får smått utslag av att se felaktig styckeindelning, och i synnerhet när det förekommer på stora dagstidningar. Principen är en tankegång, ett stycke, och det går att markera med blankrad eller indrag. Man kan också kombinera indrag och blankrad, men aldrig markera nytt stycke med enbart ett tomt radslut. Det skapar otydligthet, är väldigt olämpligt och bör undvikas. På mitt eget hemspråk kallas fenomenet för hybridstyckeindelning.
Och det är inkorrekt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar