17 juni, 2014

Språkrådets analys av språksituationen i Sverige

Den 28 maj publicerades Språkrådets årliga analys av språksituationen i Sverige. Rapporten är med sina 82 sidor en tillbakablick på året som varit för det svenska språket, det svenska teckenspråket och de nationella minoritetsspråken. I det här blogginlägget kommer jag att kort ta upp tre saker från 2013.

Språklagen under 2013
I rapporten berättar Språkrådet bland annat om hur språklagen tillämpats under 2013. JO tog emot tre anmälningar som alla rörde paragraf 11, eller klarspråksparagrafen som den ibland kallas. Två av anmälningarna rörde Skolverkets kursplaner, medan den tredje var när vi anmälde Patent- och registreringsverket (PRV) för att de använde för krångligt språk i ett beslut. JO valde att inte pröva något av ärendena.

Språkrådet och Google – Ogooglebart
I kapitel 3 kan man läsa om konflikten mellan Språkrådet och Google om ordet ogooglebart. Ordet förekom på Språkrådets nyordslista för 2012 och definition var ’som inte går att hitta på webben med en sökmotor’. Google kontaktade Språkrådet och ville att de skulle ändra definitionen till ’när man inte kan finna informationen man söker i sökmotorn Google’ och att det dessutom skulle framgå att Google är ett registrerat varumärke.

Språkrådet gick med på att ändra definitionen till ’när man inte kan finna informationen man söker (vilket normalt sker med den i Sverige dominerande sökmotorn Google)’ och att lägga till en text som angav att listan kunde innehålla ord som är skyddade varumärken. Google var inte nöjd med denna kompromiss, utan stod fast vid att deras formulering skulle användas. Detta ledde till att Språkrådet istället tog bort ordet från nyordslistan helt och hållet. Hela konflikten gav upphov till en hetsig diskussion i Sverige som dessutom märktes utomlands.

Samiska syns mer i samhället
Enligt rapporten blir samiskan allt mer synligt i samhället, vilket är oerhört glädjande. En bidragande orsak tros vara att det sätts upp fler vägskyltar på samiska; i dag finns cirka 190 skyltar på samiska runtom i landet.
 
För att samiskan ska revitaliseras måste språket dock börja användas inom fler av samhällets områden, skriver Språkrådet. Och dessutom krävs ett medvetet arbete för att språket ska fortsätta att utvecklas inom de områden där språket redan används, till exempel inom rennäringen.

Mer intressant läsning
Rapporten innehåller mycket annan intressant läsning. Det var bland annat kul att läsa om hur Sverige och andra nordiska länder har hanterat parallellspråkighet inom högskolan samt om hur modern språkteknologi kan användas för att öka tillgängligheten för public service. Vad tycker du var mest intressant under språkåret 2013?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar