02 juni, 2014

Om Nalle Puh vore språkkonsult

“People say nothing is impossible, but I do nothing every day.”

Nalle Puh må vara en björn med en mycket liten hjärna men han har mycket tänkvärt att säga. Om du börjar bläddra i A.A. Milnes böcker hittar du snabbt en hel uppsjö av visdom och filosofiska funderingar. Vissa citat är rentav tillämpbara som skrivråd. Jag har valt ut några, och presenterar här vad jag tror att vi skulle kunna lära oss av Winnie the Språkkonsult:

"Det bästa är att veta vad man letar efter innan man börjar leta efter det."
Det är svårt att hitta det man söker om man inte vet vad man letar efter, oavsett om det är en heffaklump eller en honungsburk. På samma sätt är det svårt att skriva en bra text om du inte vet vad det är du ska skriva och varför. Se därför till att du vet vad syftet med din text är innan du börjar skriva. Hur ska du annars veta när du har hittat rätt?

”En smula hänsyn och lite omtanke betyder så mycket.”
Visa din läsare omtanke genom att anpassa texten efter hens behov. Hänsyn kan du visa till exempel i informationsurval (vad behöver läsaren veta?) och ordval (vilka ord förstår läsaren, vilka behöver du undvika – eller förklara?) Små saker kan göra stor skillnad både för läsarens vilja att läsa din text och hens möjlighet att ta till sig innehållet. Om du har tänkt på läsaren när du skrev kommer hen att känna det, och chansen är större att ditt budskap når fram.

”Det är roligare att prata med någon som inte använder långa, svåra ord, utan korta, lätta ord, som: Vad sägs om lite lunch?” 
Det finns tusen sätt att säga samma sak. Om svar anhålles angående intagande av måltid, vore till exempel ett annat sätt att bjuda Puh på lunch. Men det vore inte så mottagaranpassat. Om det finns ett enklare, kortare ord för samma sak är det oftast att föredra. Ett lätt sätt att förenkla en text är ofta med prepositionerna. Har du till exempel angående, beträffande eller gällande i en text kan du allt som oftast byta ut dem mot om. Vips, så är din text kortare, enklare och mindre stel i tonen!

Slutligen, kom ihåg: ”Man måste respektera någon som kan stava till tisdag, även om han inte stavar rätt.”
Bild: Wikimedia Commons
Nalle Puh håller skrivkurs för sina vänner Tiger, Kängu och Ior.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar