17 juni, 2013

Termer del 3 - alla kan lära sig nya ord

När jag ställer frågan Vad utmärker en svår text? på mina kurser finns nästan alltid facktermer och fackuttryck med bland svaren. Och visst stämmer det att många facktermer kan tynga en text mycket för den som inte är insatt i fackområdet. Titta bara på den här nördiga texten från en språkvetenskaplig tenta:
Dela upp ordet i morfem. Ev. fogemorfem sätts inom parentes enligt följande exempel: bord-(s)-ben). Notera under varje morfem om det är ett rotmorfem eller om det är ett prefix eller ett suffix. (Man kan skriva ”rot” resp. ”pref” och ”suff”.) I trädstrukturen anges vid varje nod om det rör sig om en sammansättning eller en avledning.
Här duggar facktermerna tätt och för en lekman blir läsningen omöjlig, eller i alla fall väldigt mödosam. Men det är sällan en text som vänder sig till en bredare målgrupp har så många facktermer.

Alla människor kan lära sig nya ord

Vi utvecklar vårt språk under hela livet. Visst lär vi oss flest ord per dag under barnaåren och ungdomsåren, men vi fortsätter att lägga till nya ord hela tiden i alla åldrar. En text som innehåller enstaka facktermer är alltså inte någonting som jag avråder ifrån, bara ordet förekommer i ett sammanhang som gör att läsaren kan dra slutsatser om betydelsen. Titta på den här texten från ett internetforum om språk:
På svenska har vi ju deponensverb som ser ut som om de är i passiv form, men de används och fungerar precis som verb i aktiv form. Finns deponensverben i norskan också? 
Här går läsningen lättare för lekmannen, även om det förstås kräver fokus. Om läsaren har lite koll på verb i aktiv och passiv form, förstår man tillräckligt mycket för att kunna ringa in ordet deponensverb, om än inte exakt. Med några exempelord som hjälp klarnar innebörden ytterligare:
På svenska har vi ju deponensverb som ser ut som om de är i passiv form, men de används och fungerar precis som verb i aktiv form, t.ex. andas, svettas. Finns deponensverben i norskan också? 

Ge ledtrådar till facktermerna

Det finns många sätt att ge läsaren ledtrådar till ordens betydelse. Här är mina favoriter:
Epitet: Du kan använda deklarationssystemet TDS
Förtydligande: Ange bestämmelseland, d.v.s. landet dit varan ska.
Exemplifiering: Sändningen kan bestå av bulkvaror, t.ex. pressat trä eller värmebehandlade produkter.

Var inte rädd

Så var inte rädd för facktermerna, men se till att du inte använder dem i onödan när du skriver för lekmän. Då skapar du avstånd mellan dig och läsaren. Om du däremot skriver för fackmän är termerna inkluderande och ger skärpa och exakthet i din text.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar