07 juni, 2013

Termer del 1 - termer är inte farligt, men använd dem varligt

Det juridiska språket är ofta svårtillgängligt för ovana läsare. Många skyller det på termerna. Det finns till och med de som hävdar att juridiskt klarspråk är omöjligt, på grund av att klarspråksförespråkarna förbjuder facktermer, och att facktermer är oundvikligt i juridiskt språk. Det är en missuppfattning. Vi som jobbar med klarspråk och juridiskt språk vet att det sällan är själva termerna som är det största hindret för läsarna av juridiska texter. Du får gärna använda facktermer, så länge du använder dem med omdöme och förklarar dem i texten.

En annan missuppfattning när det gäller juridisk terminologi är att facktermerna utgör en betydande del av texten. I själva verket är de inte särskilt många, under 3 procent enligt en amerikansk undersökning. De svåra orden är oftare bara gamla eller ovanliga, än regelrätta termer. Ovanliga småord, till exempel ”ävensom” i stället för ”också”, gör texten inte bara onödigt svårtillgänglig utan ger den dessutom ett tonfall som avskräcker många från att läsa den.

Termerna är med andra ord inte fler i den normala juridiska texten än att det mycket väl skulle gå att bjuda läsarna på en kort förklaring till de svåraste. En hjälp som även många jurister antagligen skulle uppskatta. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar