24 maj, 2013

Anglicismer del 3 - fast på finska

Anglicismer är i dag ett välkänt fenomen, och vi suckar över ord och uttryck som vi tycker klingar lite osvenskt och som inte passar in i det svenska böjningssystemet. Men det finns andra språk som påverkar varandra på liknande sätt. Jag tänker på till exempel finskan och svenskan  i vårt östra grannland Finland. Alla kanske inte vet att svenska är ett av de officiella språken i Finland? Men det har det varit i flera hundra år. Naturligtvis är finskan störst och dominerar både vardag, politik och kultur.

Det är finskan som har engelskans roll i den här relationen skulle man kunna säga, det vill säga som påverkar svenskan så att det bildas så kallade finlandismer. De flesta svenskar kan förstås inte skilja finlandismerna från normalt finlandssvenskt språkbruk. Det är klart att de har egna ord och uttryck på andra sidan Östersjön tänker vi, och betraktar dem som dialektala. Men för finlandssvenskarna är de lika irriterande som anglicismerna är för oss. Svenska är ju deras modersmål.

Här är några exempel på finlandismer i finlandssvenskan:

  • Hålla semester i stället för ha eller ta ut semester   
  • Egenläkare i stället för husläkare
  • Göra beslut i stället för fatta beslut
  • Göra självmord och brott i stället för begå självmord och brott 
  • Lämna emellan i stället för stå över
  • Sakkännare i stället för expert eller sakkunnig

Läs mer om språken i Finland på Institutet för de inhemska språken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar