27 december, 2012

Nyordslistan 2012 är här

Zlatanera (klara något med kraft), petabyte (1024 terabyte) och ogooglebar (som inte går att googla fram) är några av de nyord som Språkrådet listar i sin sammanfattande nyordslista 2012 som publicerades idag. Nyordslistan blir alltid en snackis och det finns alltid älsklingsnyheter som media lyfter fram i sin rapportering, t.ex. SVT, DN och SvD.

Inget hen

Det som kan vara värt att notera är att hen inte finns med på listan. Ändå måste det rimligtvis vara det mest frekventa nyordet under 2012. Det skulle vara väldigt intressant att veta hur de har resonerat. Tycker de inte att det är nytt för 2012 eftersom det har funnits som ett potentiellt pronomen i svenskan i 40 år? Eller tycker de inte att det är ett ord som används "på riktigt" utan bara i debatt om ordets vara eller inte vara? Verbet henifiera finns dock med, alltså själva handlingen att byta ut han eller hon mot hen i text eller tal.

Substantivsjukan

En sak som sällan kommenteras i media är vilken ordklass de nya orden har. Nyordslistan 2012 listar ändå huvudsakligen ord ur en enda ordklass - hela 36 av 40 ord  är substantiv. Bara 3 är verb och endast ett adjektiv. Och det här är ett återkommande mönster - förra året var 60 av 70 nya ord substantiv. Men det beror inte på att Språkrådet fått substantivsjukan utan på att det faktiskt är den ordklass som är mest produktiv. Möjligen är det lite missvisande på bekostnad av verben eftersom vi säkert är lika benägna att använda verben ryggplanka och utviga som substantiven ryggplankning och utvigning. Men även om vi skulle ge mer utrymme åt verbkonstruktioner i nyordslistan skulle den domineras av substantiv. Substantiv är helt enkelt mest användbara.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar