04 april, 2011

Litet i i internet

Det sista fästet har nu fallit! Språkrådet (tidigare Språknämnden) har länge gått emot strömmen när det gäller stavningen av internet. Trots att i princip alla andra språkvårdande organ och grupper har rekommenderat litet i sedan många år tillbaka har Språkrådet stått emot och vidhållit att internet är ett visst datornät bland andra datornät. Men nu tycker de alltså att egennamnskaraktären har suddats ut och börjar rekommendera att det skrivs med litet i. Välkomna in i 2000-talet säger vi :-)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar