29 oktober, 2009

Ibland är det kul med byråkratiska

En till avsevärd ålder nådd emotionell bindning av huvudsakligen erotisk art löper inte under några förhållanden någon risk att på ett avgörande sätt förändras genom gradvis omvandling till järnoxid.

Jag kan inte annat än hålla med.

1 kommentar: