23 december, 2014

Lucka 23

I gårdagens lucka gömde sig ordet Knäck.

Dagens lucka skulle kunna vara författad av en osedvanligt bångstyrig belackare av klarspråk:
Ett kolli som enligt gängse bruk tenderar att placeras under ett exemplar av familjen Pinaceae redan före julafton eller frambringas genom mytisk persons försorg på förut nämnda kväll. Praxis skiljer sig dock åt. Det är brukligt att det yttre är utsirat och det inre efterlängtat. Därvid plägar mottagaren framgå av utsidan, i vissa fall åtföljt av en kryptisk, rytmisk omskrivning av innehållet.

1 kommentar: