14 december, 2014

Lucka 14

Kunde du gissa vad Annasara menade med krångelordet i lucka 13? Rätt svar var luciatåg. Här kommer en nytt ord att gissa på:

En till avsevärd hög temperatur upphettad dryck, huvudsakligen tillredd på importerad böna av typen arabica, intages under den i kalendariet uppmärkta perioden med innebörd som avser dröjsmål. 
Svaret får du i morgon.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar