17 december, 2014

Lucka 17

Kanslisvenskan flödade fritt i gårdagens lucka – ska vi tala klarspråk så var det helt enkelt en chanukka-ljusstake (även kallat chanukkia).

I dag har byråkraten gått vilse och hamnat i köket. Vad kan det vara hen vill beskriva här?

Empirisk analys av konfektmassa, där hastig temperaturväxling av massan utnyttjas för att söka åstadkomma en sfärisk form, i syfte att utvärdera om viskositeten är den lämpliga för önskat resultat i slutprodukten. 

1 kommentar: