12 augusti, 2014

Språkets makt - mer än bara ord

Du börjar tala inför arbetsgruppen och känner plötsligt att det du har att säga inte verkar vara intressant – några av dina åhörare börjar messa, en börjar bläddra i sina papper, en annan reser sig och går och hämtar kaffe. Du avslutar innan du riktigt slutfört ditt resonemang och känner dig lite dum. Och irriterad.

Känns det igen?

Språk är makt och makt är språk brukar det heta. Och givetvis är det bra och viktigt att ha språket för att kunna framföra det man vill säga - men det är också viktigt att kunna ta och få utrymme att göra det. I exemplet ovan kanske talaren hade något riktigt bra att bidra med, men blir mer eller mindre tystad av gruppen genom rätt subtila signaler. Ingen av de andra säger något; gruppens agerande sker utan tal. Och språket och samtalssituationerna är ju så mycket mer än bara orden.

Det finns olika sätt att hindra någon att få utrymme och de fem(eller sju) så kallade härskarteknikerna är exempel på det. Att osynliggöra någon, som i exemplet ovan, är en av dessa. (Fast det kan förstås finnas andra förklaringar till att gruppen reagerar så här okoncentrerat: det är varmt, mötet har redan pågått i tre timmar utan paus och så vidare. Men då kunde man förstås respektfullt påtala just det och ge talaren chansen att tala efter att gruppen fått en välbehövlig bensträckare.)

Känner du till de här teknikerna? Och vet du hur du kan bemöta dem? För det finns ju sätt att motarbeta härskartekniker och istället lyfta fram och stärka - det kan vara sig själv man hjälper eller andra. Om du vill få goda råd om det, kan du till exempel börja med att läsa den här artikeln om motstrategier och bekräftarstrategier. Där intervjuas bland annat Ditte Eile som under sin studietid på Stockholms universitet var med och tog fram dessa strategier. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar