04 oktober, 2012

Vill du lära dig att skriva kvävande texter?

När vi språkkonsulter skriver och språkgranskar strävar vi efter att anpassa den aktuella texten till mottagaren och syftet. Oftast innebär det att texten ska vara tydlig och inte onödigt torr, komplicerad eller opersonlig. Det är ett givande jobb, där man nästan påtagligt känner hur texten målinriktat rör sig genom luften mot målet: sin läsare.

Men naturligtvis skulle vi kunna använda våra språkliga verktyg på rakt motsatt sätt, om andan faller på! Ett exempel på detta ger Olle Josephson i det senaste numret av den alltid läsvärda Språktidningen.

Läs själv artiklen En kortkurs i att skriva kort – få ner antalet småord i texten, så kan du lära dig hur du skapar kompakta texter med hjälp av långa sammansatta ord, participer och nakna substantiv i artikeln.

Som tur är följer Olle J inte själv tipsen i artikeln, så du tar dig lätt fram till hans kloka ord i slutet: "Men texten kan bli för kompakt och förlora i flyt. Är det tätat på alla ställen kan man kvävas."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar