16 december, 2009

Det var det här med fackorden

När vi granskar text stöter vi ofta på en hel del termer och begrepp som kan vara helt obegripliga innan man satt sig in i betydelsen av dem. Eller vad sägs om brunifiering? Nej just det, inte helt självklart vad det innebär. (Även om man kan få vissa associationer.)

Brunifiering betyder att vatten har fått "ökade halter av humusämnen eller järn- och manganföreningar" och kan därför leda till "en rad negativa konsekvenser för de akvatiska ekosystemen". Brunifiering kan dessutom innebära att "vattnet försämras som råvara för produktion eller dricksvattenförsörjning". Blev vi klokare? Ja, en aning kanske, men jag hade nog blivit ännu mer upplyst om mina kunskaper om humusämnen och akvatiska ekosystem varit lite djupare.

Och visst, det är väl knappast troligt att gemene man (kvinna?) kommer ha användning för brunifiering i sitt vardagliga språkbruk. Men ett nytt ord är ju alltid ett nytt ord - ordförrådet kan aldrig bli fullt!

Ps: Definitionen kommer från Vattenmyndigheten i Kalmar län.

1 kommentar: