02 april, 2014

Bryt mot reglerna om det förbättrar läsbarheten

I förra veckan kom Hoa Loranger på Nielsen Norman Group ut med ett nyhetsbrev med titeln Break grammar rules on websites for clarity. Va! Hur kan man försvara det, kanske du tänker. Men faktum är att så länge man har koll på vad som är rätt och fel, kan man tillåta sig att göra avsteg om det exempelvis gagnar läsbarheten i en text. Det som Hoa Loranger förespråkar i sitt nyhetsbrev skulle alltså enligt henne själv förbättra läsbarhet och användbarhet.

I egenskap av språkvetare och användbarhetskonsult kan jag inte låta bli att nagelfara hennes påståenden lite. Låt oss titta på vilka regler som hon föreslår att vi ska bryta emot och vad hon anser att man åstadkommer:

  1. Bryt mot regeln att inte skriva meningsfragment! Ett meningsfragment är en sats som inte innehåller både subjekt och predikat och hon exemplifierar med en webbplats som skrivit ungefär så här: Vi har 2 miljoner medlemmar som går hårt åt företeelser som de bryr sig om. Mobbning. Djurplågeri. Hemlöshet. Cancer. Listan kan göras lång. Det är i sig inget problem att rada upp meningsfragment så här och det är i princip inget direkt brott mot skrivreglerna heller, men har texten verkligen förbättrats så mycket av det? Hoa menar att det skapar driv i texten och  att besökarna på webben ändå bara läser fragment. Okej, hon kan ha rätt men jag är faktiskt besviken att Nielsen Norman group ger ifrån sig rekommendationer som inte grundar sig på forskning utan på en subjektiv uppfattning. Att tycka ditten eller datten kan alla göra. På Språkkonsulterna försöker vi att rekommendera sådant som vi vet genom läsbarhetsundersökningar och annan forskning.
  2. Bryt mot regeln att skriva låga tal med bokstäver! Hoa menar att siffror står ut i texten och hjälper ögat att få fästpunkter. Det skulle alltså vara bättre att vi skrev Vårt solsystem består av 8 planeter än Vårt solsystem består av åtta planeter. Ja, här har hon faktiskt rätt även om det inte är någon nyhet. Att skriva ut även låga tal ger ögat fästpunkter i bokstavshavet och ger dessutom en känsla av större exakthet. Språkkonsulterna avråder dock från siffror om talet i sig inte är viktigt, till exempel i den här meningen: Norra halvklotets klimat påverkas av de fyra årstidernas ständiga växlingar. Här skulle en siffra stå ut på ett obegripligt sätt.
  3. Bryt mot regeln att ett stycke ska bestå av 3-5 meningar! Rekommendationen är lite svår att bemöta eftersom den inte finns. Hoa menar att det är den traditionella rekommendationen, men jag har aldrig hört någon språkkonsult eller lingvist vare sig i Sverige eller den anglosaxiska världen påstå det. Ett stycke är en logisk enhet - inte en visuell enhet.

Slutligen är jag ganska förvånad över att hon kallar allt detta för grammatiska regler. Det är faktiskt bara den första som med lite god vilja skulle kunna kategoriseras som en grammatisk regel, alla övriga är skrivregler.

Min slutsats är att ta Hoa Lorangers rekommendationer med en nypa salt. Råden är alldeles för elementära och onyanserade. Lär dig istället skrivreglerna och gör sedan medvetna avsteg när du märker att du behöver åstadkomma stilistiska effekter, oavsett om det gäller fragment, siffror eller styckeindelning.

Tillägg den 2 april kl 13.15:
Den 1 april kom ytterligare ett nyhetsbrev som heter Really break grammar rules om websites från Nielsen Norman group skrivet av Kara Pernice. Och återigen handlar det väldigt lite om grammatik och mer om stilistik och skrivregler:
4. Bryt mot regeln att undvika ordet väldigt i text. 
5. Bryt mot regeln att vara sparsam med utropstecken
6. Bryt mot regeln att inte använda sms-förkortningar på webbsidor
Bara regel 5 grundar sig på studier. I den visade ögonrörelseresultaten att två eller tre utropstecken efter varandra gav mycket uppmärksamhet. Ja men lycka till!!! Då kan vi alltså förbättra läsbarheten genom att skriva så väldigt många!!! utropstecken som vi bara kan!!!!!! Det får ju mer uppmärksamhet då!!! 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar